ASYNKRONMOTORENS KLEMMEBRETT

 

 

 

 

250 VOLT

 

400 VOLT

 

 

 

 

TREKANTKOBLET MOTOR

STJERNEKOBLET MOTOR

 

 

Motorene kan være beregnet på andre spenninger.  Det er vanlig å benytte stjernekopling for den høyeste spenninga, og trekantkopling for den laveste.