LODDEØVELSE Nr 1

 

1

 

2

 

 

 

 

Du får en ramme fra læreren din. På denne rammen skal du tvinne opp noen meter med kobbertråd.

 

 

Kobbertråden skal tvinnes slik at den danner et nettingmønster på hver side av rammen. Du skal nå bruke loddebolten for å lage en netting ut avdette mønsteret.

 

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Tråden må surres stramt rundt rammen. Fest den med en krampe i hjørnet på rammen før du begynner å surre. Du må også benytte en slik krampe når du er ferdig med surringen.

 

 

Varm opp loddepunktet og loddebolten, samtidig som du presser tinnet mot spissen av bolten. Bolten er varm nok når tinnet begynner å smelte.

5

 

6

 

 

 

 

 

 

Bolten skal nå varme opp loddepunktet. Flytt tinnet til oversiden. Punktet er varmet opp når tinnet begynner å smelte inn mellom trådene.

 

 

Du skal nå sørge for at den øverste tråden får tilført varme og tinn.

7

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når loddingen er ferdig skal forbindelsen se slik ut.

 

Avslutningsvis varmer du opp loddepunktet nedenfra for at tinnet skal feste seg i den nederste tråden.

 

Når du lodder gjelder det å finne balansepunktet mellom for mye tinn, og for lite tinn, og balansepunktet mellom for mye varme eller for lite varme.