LODDEØVELSE Nr. 3

 

OPPGAVE

 

I denne øvelsen skal du bygge et lite kort med en bryter som skal styre to lysdioder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kretsen skal virke slik:

 

 

 

 

 

Spenningen over Lysdioden må være 1,7 Volt.

Strømmen gjennom lysdioden blir da 12 mA.

 

 

 

BEREGN FORMOTSTAND.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAMGANGSMÅTE.

1

 

2

 

 

Når du skal montere komponentene lager du et kort av en printplate. Denne platen er laget av glassfiber.

 

 

Slike plater er belagt med et lag av kobber på den ene siden. Kobbersiden regnes som kortets bakside.

 

 

3

 

4

 

 

 

 

 

Du skjærer ut et stykke av glassfiberplaten som er passe stort, slik at du får plass til de komponentene som du skal montere. Tenk over hvordan komponentene bør monteres slik at koblingen din blir symmetrisk og pen.

 

Komponentene skal monteres på den siden hvor du ser glassfiberet.  

 

 

På den kobberbelagte siden markerer du de punktene hvor komponentene skal loddes fast.

 

Punktene markeres med en sort spritbasetusj (permanent). Pass på at det blir et åpent rom mellom punktene, slik at disse ikke går sammen.

 

Pass også på at punktene blir fulle av tusj.

 

5

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Du skal nå trekke opp linjer mellom disse punktene der hvor du ser at strømmen skal gå mellom komponentene. Disse linjene tegner du med den samme tusjen som du benyttet i pkt. 4

 

Linjene skal være smalere enn selve punktet. Pass på at også disse blir fullstendig dekket av permanent tusj.

 

 

 

Du må nå lage et syrebad som er sterkt nok til å kunne etse vekk det kobberet som ikke er dekket av den permanente tusjen.

 

Syrebadet kan du blande sammen ved å benytte NATRIUMPERSULFAT og VANN.

 

Blandingsforhold:

1 del pulver blandes med 5 deler vann.

7

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når syren er ferdig blandet, legger du kortet oppi denne med kobbersiden opp. Kobberet vil nå gradvis bli radert bort, men det kobberet som er dekket av tusjen vil bli tilbake. Du kan se når kobberet er borte, og bare tusjen står igjen. Da er kortet ferdig etset.

 

 

 

 

Når kobberbelegget er etset bort, ser du at bare tusjtegningen står tilbake på glassfiberet.

 

Skyll kortet godt i rennende vann. Når dette er renset, kan du pusse det forsiktig med stålull. (uten såpe)

9

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Du ser nå at kobberbanene kommer fram. Når tusjen er borte bør du vaske kobberbanene (forsiktig) med en bomulldott som er dyppet i rødsprit.

 

Dette kan være viktig for at loddepunktene skal feste seg ordentlig til kortet.

 

 

 

 

Du skal nå båre ut koblingspunktene for den enkelte komponenten som du skal montere.

 

Du velger et bår som passer med de terminalene som du skal montere. Bruk en liten båremaskin som står fast i et stativ, og bår fra kobbersiden, ut mot glassfibersiden.

 

Boret bør svive fort.  (Minst 1000 rpm.)

 

11

 

12

 

 

 

 

 

De forskjellige hullene bores med et bor som passer for den komponenten som du skal montere. Det er viktig at kobberbanen omkranser hele hullet.

 

Nå monterer du alle komponentene på kortet slik at koblingsterminalene stikker gjennom hullene.

13

14

15

 

 

 

 

 

Når du er ferdig med loddingen skal tinnet danne en liten klump som har smeltet inn i kobberbanen i en sirkel som dekker banen. Når tinnet har størknet kan du klippe den overflødige delen av terminallederen.