Loddetinn består av en legering mellom tinn og bly.

 

Smeltetemperaturen for loddetinn ligger på mellom 175 og 220 grader.

 

Loddebolten bør ha en temperatur som er ca 40-80 grader høyere enn tinnets smeltetemperatur.

 

Temperaturen på bolten bør derfor ligge på mellom 260- og 320 grader.

 

Tinnet inneholder flussmiddel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du må prøve dette noen ganger slik at du erfarer hvordan resultatet skal bli.