OPPGAVE 8: MOTSTAND I KALDE LAMPER.

PASS PÅ AT ALLE LAMPENE ER KALDE NÅR DU UTFØRER DISSE MÅLINGENE.

 

Du har tre forskjellige lyspærer på koplingsbrettet sitt.  Du skal nå prøve å bruke Ohmmeteret for å måle motstanden i lampene, og Voltmeteret for å måle spenninga inn på koplingsbrettet.

 

 

KOBLINGSBRETT:

 

 

 

1

Mål motstanden i de tre lyspærene når disse er kalde. Før resultatet i tabellen.

2

Mål spenninga på strømforsyninga på koplingsbrettet.

3

Bruk Ohms lov, og beregn den strømmen som de tre forskjellige lampene vil trekke.

4

Regn ut den effekten som disse tre forskjellige lampene vil avgi. Sammenlikne dette med de effektene som er oppgitt på lyspærene.

 

 

 

BEREGN MED FORMLENE:

 

Målt Verdi

I = U / R

P = U • I

U L - N

 

 

 

R A

 

 

 

R B

 

 

 

R C

 

 

 

 

Du har nå regnet og målt på forskjellige, kalde lamper. Motstanden i et metall forandrer seg når temperaturen endres. I den neste oppgaven skal du beregne de samme tingene når lampene er varme. Kanskje du får litt andre tall da!

 

 

SKRIV SVAR TIL LÆREREN.