OPPGAVE 9: MÅLING AV STRØM OG SPENNING.

 

KOBLING:

Lag koblinga slik at de tre lampene kan tennes og slukkes med hver sin bryter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Tegn koblinga slik som den må lages på dette koblingsbrettet.

2.

Bruk summeren på instrumentet ditt, og mål ut bryterne. Koble opp etter tegninga.

3.

Sett inn støpselet for koblingsbrettet, og mål den spenninga som du da får mellom terminalene N og L.

 

 

 

4.

Mål strømmen til hver enkelt lampe, og før resultatene inn i tabellen.

5.

Mål spenninga over hver enkelt lampe når denne lyser, og før resultatene inn i tabellen.

6.

Bruk Ohms lov og beregn motstanden i hver enkelt lampe.

7.

Bruk effektformelen og beregn effekten i hver enkelt lampe.

 

 

I

U

R = U / I

P = U • I

LAMPE A

 

 

 

 

LAMPE B

 

 

 

 

LAMPE C

 

 

 

 

 

8.

 

Sammenlign resultatene med målingene og beregningene i oppgave nr 2.

 

SKRIV SVAR TIL LÆRER.