OPPGAVE 12: SERIEKOBLING nr. 2.

 

 

 

Du skal nå realisere denne koblinga på koplingsbrettet ditt. Prøv på forhånd å tenke over hvordan du tror at de tre lampene vil lyse etter som du trykker på bryterne.

 

 

 

 

 

 

1

Tegn koblinga inn på figuren under slik som du mener at denne må lages.

 

 

 

 

 

2

Mål de forskjellige strømmene slik at du får fylt ut tabellen under. (Legg merke til at når du parallellkopler en bryter med et amperemeter, så er dette det samme som at du slår denne bryteren på.)

3

Mål de forskjellige spenningene slik at du får fylt ut tabellen under.

 

a

b

c

Ia

Ib

Ic

UA

UB

UC

P = U • I

 

AV

AV

 

 

 

 

 

 

 

 

AV

 

 

 

 

 

 

 

 

AV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRYTERE

MÅLINGER

REGNING

 

 

LEGG MERKE TIL AT EN BRYTER GÅR PÅ DERSOM DU LUKKER BRYTERGAPET, ELLER DERSOM DU PARALLELLKOBLER DEN MED ET AMPEREMETER FOR Å MÅLE STRØM.

 

 

SKRIV SVAR TIL LÆREREN