OPPGAVE 13: SERIE- PARALLELLKOPLING

 

 

 

Du skal nå realisere denne koplinga på koplingsbrettet ditt. Prøv på forhånd å tenke over hvordan du tror at de tre lampene vil lyse etter som du trykker på bryterne.

 

 

 

 

 

 

1

Tegn koplinga inn på figuren under slik som denne må lages.

 

 

 

 

2

Mål de forskjellige strømmene slik at du får fylt ut tabellen under. Legg merke til at når du parallellkobler en bryter med et ampermeter, så blir dette det samme som at du slår denne bryteren på.

 

3

Mål de forskjellige spenningene slik at du får fylt ut tabellen under.

 

a

b

c

Ia

Ib

Ic

UA

UB

UC

P = U • I

 

AV

AV

 

 

 

 

 

 

 

 

AV

 

 

 

 

 

 

 

 

AV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRYTERE

MÅLINGER

REGNING

 

 

LEGG MERKE TIL AT EN BRYTER GÅR PÅ DERSOM DU LUKKER BRYTERGAPET, ELLER DERSOM DU PARALLELLKOBLER DEN MED ET AMPERMETER FOR Å MÅLE STRØM.

 

SKRIV SVAR TIL LÆREREN