OPPGAVE 11: SERIEKOBLING.

 

 

 

 

Kobl opp øvingsbrettet slik at du får realisert denne koplinga mellom bryter a og de tre lampene.

 

 

 

 

 

 

1

Mål strømmen inn i koblinga. Før resultatet i tabellen. ( Se tipset nederst på siden. )

2

Mål spenningen over hver av de tre lampene. Før resultatet inn i tabellen.

3

Beregn den effekten som hver av de tre lampene nå lyser med.

4

Kontroller at målingen din stemmer med de motstandsverdiene som du tidligere har regnet ut for de tre lampene.

 

I

Ua

Ub

Uc

 

 

 

 

P = U • I

 

 

 

R = U / I

 

 

 

 

TIPS:

Dersom du ikke har en strømtang når du skal måle strømmen i en krets, har du et problem. Da må du åpne kretsen for å koble inn et ampermeter. Dette kan løses ved å parallellkoble amperemeteret med den bryteren som styrer denne kretsen.

 

SKRIV SVAR TIL LÆREREN