BEREGNINGER

 

 

Vi har kjøpt en lyspære som yter 60 Watt når vi kobler denne til en stikkontakt med en elektrisk spenning på 230 Volt. Så har vi kjøpt en sikring som ryker dersom den elektriske strømmen i kretsen blir større enn 4 Ampere.

 

 

 

 

Når vi skal velge komponenter til bruk i elektriske kretser er det svært ofte nødvendig å kunne foreta beregninger. Dersom den sikringen vi har valgt i dette tilfellet skulle være for liten, så vil vi oppleve at den ryker hele tiden. For å sikre oss mot dette, bør vi ta en beregning.

 

I dette tilfellet kan vi få til denne beregningen ved å benytte effektformelen. Formelen viser hvor stor effekten blir i forhold til den spenningen vi har, og den strømmen som går i kretsen. 

 

P = U I

 

Formelen forteller oss om sammenhengen mellom forskjellige, fysiske størrelser. Når vi først har funnet en slik sammenheng, så kan vi bruke normal mattematikk for å beregne de forskjellige størrelsene i denne kretsen.