STRØMFØRINGSEVNE FOR 3 FASE PVC- KABEL.

Tabellen gjelder for kabel med PVC- isolasjon og tre belastede kobberledninger der hvor kabelen ligger alene på veggen, og omgivelsestemperaturen er 30 grader celsius.

Tabellen kan normalt brukes når man skal dimensjonere tilførselskabler til trefasemotorer.

STRØMFØRINGSEVNE

 

FORLEGNINGSMÅTE

TVERRSNITT

B2

C

 

 

 

1,5 mm2

15 A

17,5 A

 

B2

- Kabler i rør utenpå veggen.

2,5 mm2

20 A

24 A

 

 

- Kabel i kanaler med lokk.

4 mm2

27 A

32 A

 

 

 

6 mm2

34 A

41 A

 

C

- Kabler montert inn mot veggen.

10 mm2

46 A

57 A

 

 

 

16 mm2

62 A

76 A

 

 

 

 

STRØMFØRINGSEVNE FOR 2 FASE PVC- KABEL.

Tabellen gjelder for kabel med PVC- isolasjon og to belastede kobberledninger der hvor kabelen ligger alene på veggen, og omgivelsestemperaturen er 30 grader celsius.

STRØMFØRINGSEVNE

 

 

TVERRSNITT

B2

C

 

 

 

1,5 mm2

16,5A

19,5A

 

 

 

2,5 mm2

23 A

27 A

 

 

 

4 mm2

30 A

36 A

 

 

 

6 mm2

38 A

46 A

 

 

 

10 mm2

52 A

63 A

 

 

 

16 mm2

69 A

85 A

 

 

 

 

STRØMFØRINGSEVNE FOR ENKEL LEDNING.

Tabellen gjelder for ledninger med PVC- isolasjon der hvor ledningen ligger med minst en diameters avstand til andre, belastede ledninger.

STRØMFØRINGSEVNE

 

 

TVERRSNITT

G5

 

 

 

 

0,50 mm2

6 A

ä

 

 

 

0,75 mm2

10 A

ä

 

 

 

1,0 mm2

16 A

ä

 

 

 

1,5 mm2

26 A

 

 

 

 

2,5 mm2

34 A

 

 

 

 

4 mm2

45 A

 

 

 

 

6 mm2

38 A

 

 

 

 

10 mm2

52 A

 

 

 

 

16 mm2

69 A

 

 

 

 

 

ä Ikke tillatt i sterkstrømsanlegg.