ELEKTRISK EFFEKT

 

 

 

 

 

 

Når du kjøper en lyspære, så ber du om å få en pære som lyser med en bestemt effekt. I butikken ber du om å få en lyspære som lyser med en effekt på 60 Watt. Når du ber om dette synes det som om du er klar over to svært viktige begreper i elektrisitetslæren.

 

Elektrisk effekt måles i Watt.

 

Dette handler om at det elektriske apparatet som du snakker om kan utføre et bestemt arbeide for deg. Du har nå bedt om å få en lyspære som kan gi deg en lysstyrke på 60 Watt.

 

Effekten på en lampe, eller på en verktøymaskin, kan være stor eller liten. Når vi snakker om denne effekten, så er det greit å kunne si hvor stor effekten er. Derfor må vi ha en enhet som vi kan måle dette i. Når du kjøper en lyspære som lyser med en effekt på 60 Watt, så betyr dette at du får en lyspære som lyser sterkere enn en lyspære på 40 Watt.

 

Måleenheten Watt gir oss et bilde av hvor stort arbeid vi får ut av den elektriske kretsen.

 

Når vi, på et profesjonelt vis, skal prate om effekt, så benytter vi spesielle bokstavsymboler for å vise hva vi mener.

 

BEGREP

SYMBOL

 

MÅLEENHET

SYMBOL

 

Effekt

P

 

Watt

W

 

 

Når man prater om hva denne lyspære vil yte, så vil man si:

 

P = 60 W