ELEKTRISK SPENNING

 

 

 

 

Når du ser en stikkontakt, så vet du at den elektriske spenningen på denne stikkontakten er 230 Volt. Dersom du er klar over dette, så kjenner du to svært viktige begreper i elektrisitetslæren.

 

Elektrisk spenning måles i Volt.

 

Dette handler om at det er et ”trykk” mellom hullene på en slik stikkontakt. Dette trykket kaller vi for spenning.

 

Trykket kan være stort eller lite. Når vi måler dette trykket, er det greit å kunne si hvor stort dette er. Derfor må vi kunne måle trykket. Når vi måler trykket, så kan vi se hvor stort dette er.

 

Dersom trykket er 230 Volt, så er dette trykket større enn det trykket som vi vil kunne måle på batteriet i en bil. I bilen måler vi at den elektriske spenningen er 12 Volt.

 

Måleenheten Volt gir oss et bilde av hvor stor spenningen er.

 

Når vi, på et profesjonelt vis, skal prate om disse tingene, så benytter vi spesielle bokstavsymboler for å vise hva vi mener.

 

BEGREP

SYMBOL

 

MÅLEENHET

SYMBOL

 

spenning

U

 

Volt

V

 

 

Når man prater om hvor stor den elektriske spenningen er på denne stikkontakten, så vil man si:

 

U = 230 V