MÅLEMETODE FOR Å BESTEMME OVERGANGSMOTSTAND.

 

Når jordelektrodens plassering er kjent, vil man kunne måle jordelektrodens overgangsmotstand ved hjelp av to måleelektroder. Toelektrodemetoden er basert på at to måleelektroder plasseres i en bestemt avstand, på linje ut fra jordelektroden.

 

 

 

 

Instrumentet sender en strøm fra elektrode E inn til jordelektroden. Overgangsmotstanden registreres ved at instrumentet måler spenningsfallet mellom elektrode P og jordelektroden.

 

For å kontrollere at måleelektrodene har riktig kontakt med jordelektroden, utføres denne målingen tre ganger.  Spenningselektroden (P) flyttes 1 m mot jordelektroden, og målingen gjentas.  Etter at instrumentet er avlest på nytt, flyttes spenningselektroden (P) tilbake, og 1 m videre mot strømelektroden. (P) Her avleses instrumentet på nytt. De tre avlesningene skal være tilnærmet like.

 

Dersom man skulle få forskjellige avlesninger i de tre tilfellene, må man utføre målingene på nytt i en annen retning ut fra jordelektroden.

 

 

ADVARSEL:

 

Det kan være svært farlig å kople fra en hovedjordledning i et elektrisk anlegg.  Dersom det finnes en liten jordfeil i anlegget, risikerer man at den usymmetriske frekvensen på jordstrømmen låser muskulaturen. Dermed blir man hengende fast mellom jordelektroden og jordledningen.  Denne situasjonen vil i løpet av kort tid kunne føre til hjertekrampe.

 

På grunn av dette er det viktig at hele det elektriske anlegget koples ut før jordelektroden løsnes.