MÅLEMETODE VED UKJENT PLASSERING AV ELEKTRODEN.

 

Dersom alle jordelektrodene i laboratoriet laskes samme, vil de danne en svært god jordelektrode. Overgangsmotstanden for denne elektroden kan måles, uten at det er mulig å si hvor jordelektroden er plassert.

 

 

 

 

Dersom instrumentet forbindes med jordelektrodene kan man plassere de to måleelektrodene ut i plenen. Man må foreta en måling med 5 m mellom elektrodene, en måling ved 6 m mellom elektrodene, og en måling ved 7 m mellom elektrodene. På denne måten tar man tre målinger på forskjellige punkter i plenen. Det er viktig at strømelektroden (E) ikke flyttes under målingene.

 

Når måleresultatet mellom de tre målingene ikke endrer seg er overgangsmotstanden til jordingssystemet bestemt.

 

 

AVLESNING

MÅLING  1

 

MÅLING  2

 

MÅLING  3