METALLKONSTRUKSJONER I JORDA.

 

Metallkonstruksjoner som befinner seg innenfor rekkevidde (2,50m) fra elektriske anleggsdeler, må vurderes med hensyn på jording. Ved hjelp av jordelektrodeinstrumentet er det mulig å kontrollere om en slik metallkonstruksjon må forbindes med jordelektroden.

 

 

 

 

Ved målingen brukes jordelektroden til strømelektrode(E). P og C-terminalene på instrumentet laskes sammen. Metallkonstruksjonen fanger opp strømmen, og overgangsresistansen kan leses av.

 

I jordstrømlaboratoriet kan slike målinger utføres mellom de forskjellige jordelektrodene, og mellom jordingsanlegget og parkbenkene, samt mellom jordingsanlegget og fortøyningsboltene for båter.

 

 

VERDI

OVERGANGSMOTSTAND SPYD - PLATE

 

OVERGANGSMOTSTAND KAR - SPOLE