DRIFTSJORDING.

 

Metallkonstruksjoner som befinner seg innen rekkevidde av anleggsdeler i TN-systemets må særlig vurderes med hensyn på beskyttelsesjording.  Dersom det viser seg at det kan oppstå ubehagelige, eller farlige situasjoner mellom jordpotensialene, må metallkonstruksjonen forbindes med TN-systemets driftsjord.

 

Dette må vurderes særlig nøye, fordi TN-systemets driftsjord er en del av spenningssystemet. Feil bruk av slik jording kan medføre farlige situasjoner.

 

Instrumentets strømelektrode (E) koples til metallkonstruksjonen. Den strømmen som sendes ut fra konstruksjonen, vil vende tilbake til instrumentet gjennom TN-systemets PE-leder.

 

 

Slike målinger er særlig aktuelle for metallkonstruksjoner som befinner seg i nærheten av TN-systemets jordelektrode.