LASTANALYSE.

 

ISOLASJONSOVERVÅKNING

 

ENERGIOVERVÅKNING

 

 

 

 

 

Stilling 1

 

Stilling 2

 

Studer manualen, og utfør måling av effekt, strøm og fasevinkel ved hjelp av strømtanga. Fyll ut tabellen.

 

 

STRØM

SPENNING

EFFEKT

REAKTIV EFFEKT

EFFEKTFAKTOR

 

STILLING 2