NETTANALYSE

 

Installasjonstesteren er et universalinstrument som kan brukes til de fleste nødvendige målinger på en installasjon. Instrumentet kan koples til en stikkontakt i anlegget, eller til et annet koblingspunkt.

 

 

 

 

Instrumentet kan bl.a brukes til Megger, Jordelektrodemåler, Dreieretningskontroll og registrering av forskjellige typer motstand. I denne øvelsen skal du bruke instrumentet for å registrere kortsluttningsstrømmen på et punkt i anlegget.

 

Dersom programvenderen settes i stilling Zpp vil instrumentet registrere impedansen mellom de to fasene i stikkontakten.

 

 

Studer manualen for instrumentet, og noter målingene i tabellen:

 

KLOKKESLETT

 

DATO

 

 

 

AVLEST VERDI

FREKVENS

 

SPENNING

 

IMPEDANS

 

KORTSLUTTNINGSSTRØM