ØVELSER I BRUK AV UNIVERSALINSTRUMENTET.

 

Disse oppgavene må besvares, og leveres inn før arbeidet med koblingsøvelsene settes i gang.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kobling av instrumenter.

Innstillinger på instrumentet.

1

Måling av motstand

2

Måling av likespenning.

3

Måling av vekselspenning

4

Måling av likestrøm.

5

Måling av vekselstrøm.

6

Bruk av summer

7

Måling med strømtang

8

Bruk av prøvelampe.