HÅNDPROGRAMMERING

 

Det PLS-systemet som vi bruker i Vennesla heter MITSUBISHI.  Vi har valgt dette systemet, fordi vi har en lokal bedrift her i bygda som er ganske store på PLS. Denne bedriften forhandler dette systemet. Det finnes mange andre systemer, men den teknologien som ligger bak dem er ganske lik. Noen har noen funksjoner som andre ikke har.

 

Håndprogrammereren er det enkleste verktøyet man kan bruke dersom man skal foreta en enkel justering på en PLS-styrt maskin. Med denne kan man lett justere en tidsforsinkelse, eller man kan endre parameterne for en teller.

 

Når man skal lage store programmer, bruker man heller en PC med et egnet softwareprogram.

 

Gjennom dette kursopplegget skal du lære noen av de funksjonene som finnes på denne programmereren. Dersom du må benytte en annen programmerer, kan du velge å se noen av dem her.

 

SIMENS

OMRON