OPPGAVE 3

BRUK AV MERKER. ( FLAGG)

Tips

 

FUNKSJONSPLAN

INSTRUKSJONSLISTE

LADDERDIAGRAM

 

 

 

 

 

 

LD

X0

 

 

AND

X1

OUT

M1

LD

X2

ANI

X5

OUT

M2

LD

M1

OR

M2

OUT

Y1

END

 

 

 

 

 

 

Fyll ut diagrammet når du prøver programmet. Send resultatet ditt til læreren.

 

 

 

Svar til læreren