OPPGAVE 4 

BRUK AV MERKER

Tips

 

Lag et program som kan realisere følgende kobling, og tegn koblinga som laderdiagram.

 

 

 

 

 

 

   

Add.

Opp.

Term.

Ladder.

00

 

 

 

01

 

 

02

 

 

03

 

 

04

 

 

05

 

 

06

 

 

07

 

 

08

 

 

09

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

 

 

 

 

Svar til læreren