OPPGAVE 6

BLOKKPROGRAMMERING

 

Realiser koblingen ved hjelp av blokkfunksjonene.

 

Tips

 

 

 

 

 

 

 

Add.

Opp.

Term.

Ladder.

00

 

 

 

 

 

 

01

 

 

02

 

 

03

 

 

04

 

 

05

 

 

06

 

 

07

 

 

08

 

 

09

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

 

Svar til læreren