OPPGAVE 7

TIDSLEDD

 

PLS-maskinen inneholder et antall ferdiglagde tidsfunksjoner. Tidsfunksjonene fungerer ved at de teller pulser av 1/10 sekunds varighet. Dersom du ber maskinen om å telle 30 slike pulser, lager du en forsinkelse på 3 sekunder.

 

Tidsleddene må programmeres som andre interne hjelpefunksjoner (f. eks merker.) og disse kalles for T1, T2, T3 … o.s.v.

 

 

 

 

 

 

 

LD

X1

Først settes betingelsen for at tidsleddet skal starte.

 

OUT

T1

K/H

20

Når tida er programmert, er tidsleddet klart.

 

 

 

LD

T1

Siden kan man lage et program for hva tidsleddet skal utføre.

OUT

Y2

 

 

 

END