FUNKSJONSPLAN

INSTRUKSJONSLISTE

LADDERDIAGRAM

 

 

 

 

LD   X0

AND  X1

ANI   X2

OUT  Y2

 

 

 

 

 

 

 

 

LD   X0

OR    X1

ORI   X2

OUT  Y2