SLETTEPROSEDYRE

 

Før du kan lage dine egne programmer finner du noe grunnleggende funksjoner som du må se på, og som du siden må prøve å forstå. Sletteprosedyren er en funksjon som du må bruke for å slette de programmene som ligger på CPU-blokken hver gang som du vil legge inn et nytt program. Følg denne prosedyren svært nøye:

 

 

 

SLETT MASKINENS INNHOLD:

PROSEDYRE:

for Mitsubishi.

FORKLARING:

 

 

Alle PLS- maskiner har en egen, spesiell kode for å slette et program.

 

 

 

Selve koden finnes et sted i softvaremanualen til hver enkelt PLS- maskin.

 

 

STOPP

 (Venderen på CPU-blokka.)

RD/WD

( På programmereren.)

RD/WD

(Til displayet viser W)

NOP  K/H  800  GO

 

Vent til maskinen viser NOP i alle adressene.

 

 

Dersom du trykker inn denne koden på programmeringsenheten, vil du slette det programmet som ligger inne på MITSUBISHI- maskinen din.

 

 

Maskinen din er nå klar slik at du kan lage et nytt program.

 

 

 

 

Andre maskinleverandører har laget andre sletteprosedyrer. Disse prosedyrene finner du i softvaremanualen for systemet. Her er de ofte svært vanskelige og finne.