LAG DOKUMENTASJON.

 

I dokumentasjonen kan du legge inn tekster og forklaringer som gjør tegningene lettere å lese. Det handler oftest om at man lager en liste ut fra de koplingsskjemaene som man har for anlegget rundt PLS-maskinen. Denne listen lager man vanligvis på forhånd, før selve programmeringen tar til.  For å prøve dette må du opprette et nytt prosjekt. Kall dette prosjektet for DOKUMENT.

 

Det anlegget som du skal teste dette ut på, ser slik ut:

 

KOBLING

LADDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

LAG DOKUMENTASJON.

 

EDIT

 

 

NAME

 

 

 

 

 

 

X0

 

KJØR

 

MONTERT I BOKS

 

S1

 

 

Y0

 

MOTOR

 

MONTERT I SKAP

 

K1

 

 

 

 

SAVE

 

 

 

 

 

 

LADDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KJØR

 

 

 

MOTOR