FRAMGANGSMÅTE:

 

STYR KURSOREN TIL:

SKRIV / VELG

 

1.

 

LAG PROSJEKT

START

 

NEW PROSJEKT

 

 

FX

 

SKRIV  PROSJEKTNAVN

 

DATAPROGRAMMET ER TILBAKESTILLET.

2.

 

HENT PROSJEKT

OPEN

 

 

PROSJEKTNAVN

 

DATAPROGRAMMET ER TILBAKESTILLET.

3.

 

LAG PROGRAM.

 

EDIT

 

LADDER

 

 

 

 

 

 

 

X0

 

 

Y0

 

 

 

 

 

SAVE

 

 

DATAPROGRAMMET ER TILBAKESTILLET

 

SETT PROGRAMMERINGSVENDEREN PÅ PLS-MASKINEN I STOPP.

4.

 

BRUK PROGRAM.

TRANSFER

 

MEDOC > PLS

 

Are you sure ?

Y

 

Do you want to continue ?

Y

 

Verify !

N

 

SETT PROGRAMMERINGSVELGEREN PÅ PLS-MASKINEN I RUN.