Datele. Blokk 3

FAG

INNHOLD

RAMMEPLAN

METODE

Emnehefte nr D6

D

Alarm og adgang.

D1-BDF

Oppgaver

 

 

 

 

 

ALARM OG ADGANGSKONTROLL

 

 

Tips:

 

Svakstrøm- og svakspenningsanlegg.

 

Kabel- og ledningstyper.

 

Montasjemetode.

 

Kobling og terminering.

 

Skjemasymboler.

 

Hustegning

 

Sikkerhetskrav.

 

 

 

 

 

 

OPPGAVER.:

 

D6-1

Strømforsyning for svakspenningsanlegg.

D6-2

Montasje av Ringeanlegg.

D6-3

Dørtelefonanlegg med kamera.

D6-4

Alarmanlegg for bolighus.

D6-A

Alarm fra sentralen til telefon.

D6-B

PC- kobling av alarmsentralen.