ELEVENES ARBEIDSPLAN GJENNOM BLOKK 3.

 

 

ELEV

UKE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

14

Kurs: A3- Automatikk

15

D6

T1

E3

A4

T1

E3

D6

D7

T1

D7

A4

E3

A4

D6

D7

16

E3

D7

D6

T1

A4

T1

E3

D6

E3

A4

D7

T1

D7

A4

D6

17

D7

E3

T1

D6

D7

D6

T1

A4

A4

E3

T1

D7

D6

E3

A4

18

T1

D6

D7

D7

D6

A4

A4

T1

D6

T1

E3

A4

E3

D7

E3

19

A4

A4

A4

E3

E3

D7

D7

E3

D7

D6

D6

D6

T1

T1

T1

 

EMNER FRA RAMMEPLANEN I BLOKK 3.

 

KODE

 

INNHOLD

Rammeplan

Metode

A

3

Automatisering

 

Kurs

T

1

Dokumentasjon.

 

Oppgaver

D

6

Alarm og adgangskontroll

D1-BDF

Oppgaver

D

7

Digitalteknikk

D5- BEG

Oppgaver

A

4

PLS- programmering med PC

A2-CEF

Oppgaver

E

3

Industriinstallasjon

E1-3ABCDEF

Oppgaver