ARRANGEMENT

 

 

 

 

M1 skal bare kunne kjøre dersom M2 går.

 

M2 skal bare kunne startes dersom M3 ikke går. Denne skal likevel ikke stoppe dersom M3 starter når den går.

 

M3 skal bare kunne kjøre dersom M1 ikke går.

 

 

Det skal være nødstoppbryter koplet til alle motorene. Styringen av den enkelte motoren skal foregå fra bryterne i skapdøren.

 

Alle motorene skal ha egen driftslampe.

 

 

ENERGIDEL

 

 

 

TIPS:

Tegning av bedriften.

Referanser

Rekkeklemmetegning

Kabelmerking

 

 

 

 


 

STYRESTRØM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskriftsformat for tegningen.

Utskrift rekkelemmetegning.

svar til læreren

 

 

 

 

OPPGAVE.

 

Velg nødvendige kontakter i strømvei nr. 5, nr 6 og nr 9. Utfør oppkoblingen av øvelsen i samarbeid.