TEGNEPROGRAM

 

I større anlegg blir tegningene laget ved hjelp av dataprogrammer. Disse blir tegnet av en konsulent, eller en prosjektingeniør som sitter tilbaketrukket på et kontor.

 

Når tegningene kommer til montørene, skal de bygge anlegget. Da er det svært viktig at de følger den tegningen som de har fått, slik at det endelige anlegget passer med kartet. Noen ganger støter de på praktiske hindringer som gjør at det er umulig å følge tegningen. I et slikt tilfelle er det viktig at montøren tegner inn de endringene som var nødvendig. Denne rettingen foretas med en blyant. Deretter sender man den rettede tegningen tilbake til konsulenten.

 

Dermed kan konsulenten rette dette opp slik at tegningen til slutt beskriver det faktiske anlegget som er bygget.

 

Dersom du vil se på et av de tegneprogrammene som benyttes, kan du gå inn på hjemmesiden til haBit Software. Her finner du en fin beskrivelse av et program som heter ElCad. Når du klikker deg inn her, er det viktig at du tar vare på linken til samlingen din.

 

 

 

Les om ElCad på nettet

 

Alle jobber er ikke så store. Noen ganger sitter du på en bjelke. Du skal lage en liten ting, og du er nødt til å lage en tegning for å finne ut hvordan det må være. I et slikt tilfelle tar du fram pennen din, og lager en skisse på et papir. Det er en slik skisse du skal lære å lage i dette emneheftet. Den tegningen må være så fin at du kan legge den etter deg i skapet når du går. Så kan en annen montør ta fram skissen din om 10 år, og forstå hvordan du har tenkt.