PROSJEKT TIL FORDYPNING

 

Før påske må du ha tenkt over et prosjekt som du kan ha lyst til å være med på.

 

1

Installasjon av loftsleilighet.

Vi har fått forespørsel om å installere en liten leilighet på loftet i et eldre bygg. Installasjonen vil bli meldt av et installasjonsfirma, og vi må lage den dokumentasjonen som firmaet trenger for å sende meldingen. Videre må vi gi kunden beskjed om hva installasjonen vil koste, og vi må følge de riktige prosedyrene slik at vi kan sikre at installasjonen blir betalt.

 

Selve installasjonen består i å montere et skjult anlegg i en leilighet. Det er plass til 5 elever på dette prosjektet. Prosjektet er interessant for elever som har søkt seg inn på VG2 Elektrofag.

 

 

 

 

2

Reguleringssimulator.

 

Vi skal bygge et par simulator for å regulere veskenivået i en tank. Tanken skal brukes til å lære TIP-elevene om motorvern, batterier, og om forskjellige elektriske komponenter som kan brukes til styring og regulering. Prosjektet er interessant for elever som ønsker seg inn på VG2 Automatikk, eller på VG2 Elektrofag.

 

Det er plass til 4 elever på dette prosjektet.

 

 

 

 

3

Energimontørfaget.

Ved skolen har vi bygget en lavspentlinje med to stolper, et luftinntak, et kabelskap med avgrening til en bolig, og barduner til å støtte opp stolpene i enden. Selv om alle elevene har prøvd å klatre i dette anlegget, så trenger vi noen til å gjøre dette helt ferdig. De elevene som melder seg på prosjektet skal prøve ut en øvelsesrekke for et kurs på denne linjen. Det er plass til 5 elever på dette prosjektet.

 

 

4

Allmennfag.

Du er kanskje kommet fram til at praktisk arbeid er vanskelig for deg. Dersom du likevel vil fortsette med elektrofag, så kan du jo ta en ingeniørskole. Dersom du skal klare denne skolen, kan det være en fordel at du konsentrerer deg litt om matematikk.

 

Du kan velge matematikk som prosjekt til fordypning.