FORRIGLING MELLOM MOTORER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tre motorene i strømveiskjemaet er forriglet mot hverandre. Ved å studere tegningen skal du kunne svare på spørsmålene.

 

a

Hvor mange kontakter av hver type (NC og NO) må det være på kontaktor K3 i denne koplingen?

b

Disse tre motorene må startes i bestemt rekkefølge. Hvordan?

c

Hva er forskjellen på de tre bryterne (S1, S4 og S7) i strømvei nr 4.