PLS HARDVARE

 

Når man benytter elektronikk eller PLS til styring av maskiner, er der visse sikkerhetskrav man bør forsøke å ta hensyn til.

Dette handler om en faglig vurdering av hvert enkelt tilfelle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMÆRKONTROLL

SEKUNDÆRKONTROLL

ENERGIDEL

STYRING

 

Ved styringer kan man ofte oppnå en høy grad av sikkerhet ved å ta hensyn til følgende:

 

1.:

Viktige vern, nødstoppknapper og alarmer skal angripe så nær energidelen som det er mulig å få dem.

(Disse skal aldri programmeres, eller konstrueres gjennom en elektronisk krets.)

2.:

En startfunksjon skal bygges opp ved hjelp av en åpen bryterkontakt.  (NO)

3.:

En stoppfunksjon skal bygges opp ved hjelp av en lukket bryterkontakt. (NC)

4.:

Tilbakemeldinger fra kontaktorene kan bl.a. fungere som holdekontakter i det programmet som man lager. 

(Disse kan samtidig benyttes til mange andre ting.)

5.:

Man bør vurdere andre tilbakekoplinger for at programmet skal ha en fornuftig oversikt over hele maskinens driftstilstand. 

(En tilbakekopling fra kontaktoren kan fortelle svært mye.)