STYRESTRØMKRETSEN.

 

 

 

 

Styrestrømmen koples normalt opp med nullspenningsutløsning. Det innebærer at man benytter impulsbrytere til stoppknapp (S1) og til startknapp (S2). I tillegg inneholder kretsen en holdekontakt som hentes fra kontaktoren. Alle bryterne i skjemaet tegnes alltid slik som disse ligger når de ikke er aktivert.

 

 

De forskjellige komponentene på tegningen:

F1 =

S3 =

S1 =

S2 =

K1 =

h1 =

 

 

 

Motorvernets arbeidskontakt.

Nødstoppbryter

Stoppknapp

Startknapp

Kontaktor

Signal - lampe (viser drift.)

 

 

 

Det er vanlig at bryterne og eventuelle signallamper blir plassert i en egen boks som befinner seg utenfor selve tavlefeltet. Mellom tavlefeltet og boksen legges det opp en kabel. Det benyttes en rekkeklemme for hver av ledningene der denne kabelen går ut fra tavla. Følger man den stiplede linja på denne tegningen ser man at det er behov for fire ledninger i kabelen mellom tavlefeltet og boksen.