SIKKERHET I MASKINER.

 

 

 

 

 

KORTSLUTNINGSVERN plasseres på tilførselskabelen i det sentrale tavlerommet. 

 

STYRESTRØMSIKRING plasseres i skapet. Slike sikringer benyttes bare der hvor motoren krever et kortslutningsvern som er større enn 15 A.

 

OVERBELASTNINGSVERNET kombineres med motorens termiske vern. Dette har til hovedoppgave å beskytte kabelanlegget rundt motoren.   

 

 

 

SERVICETABLÅ monteres innen rekkevidde av alle motorene.

 

 

NØDSTOPP benyttes for alle motorer. Slike knapper skal plasseres på et sentralt sted hvor man har oversikt over hele maskinen. Alle nødstoppknapper skal tilbakeføres som egen ledning til rekkeklemmelista i skapet. Seriekopling av slike knapper ute i anlegget tillates ikke.

 

SIKKERHETSBRYTER skal monteres på alle motorer slik som forskriftene pålegger. Disse skal kunne låses med hengelås. Montører som legger ut slike brytere må legitimere seg ved bruk av navn på låsen. 

 

ROTASJONSVAKT kan benyttes. Om en motor er utstyrt med en slik, bør denne vakta kunne forbikoples ved bruk av egen bryter.