SIKKERHETSKRAV:

 

 

 

 

 

 

En maskin skal konstrueres slik at den stopper når det oppstår en alvorlig feil i anlegget rundt maskinen. 

 

Maskiner skal lages slik at de ikke kan starte av seg selv på grunn av en feil.

 

En maskin skal lages slik at den ikke kan starte uten at noen har kontroll med starteren.

 

 

UNNTAK:

Dersom formålet er å beskytte verdifulle ting mot ødeleggelse kan man velge andre løsninger.