SYMBOLER.

 

 

SYMBOL

NAVN

KODE

 

SYMBOL

NAVN

KODE

 

 

 

KONTAKTORSPOLE.

RELESPOLE.

 

K

eller

Q

 

 

 

 

 

TRYKKNAPP MED FJÆRRETUR. Bryteren går tilbake til utgangspunktet når den slippes.

 

S

 

 

 

SIGNALLAMPE

 

H

 

 

 

 

TRYKKNAPP MED SPERRE. Bryteren blir stående i den stillingen som den trykkes til.

 

S

 

 

RINGEKLOKKE.

Det finnes symboler for andre lydsignal som sirener og horn.

 

H

 

 

 

 

VRIBRYTER MED SPERRE.

 

S

 

 

 

BIMETALLFØLER.

TERMISK FØLER.

 

F

 

 

 

 

BRYTEREN STYRES AV ET TERMISK VERN

 

F

 

 

 

TRANSFORMATOR

 

T

 

 

 

 

GRENSEBRYTER

POSISJONSBRYTER

 

S

 

 

 

  REKKEKLEMME

 

 

X

 

 

 

 

EN-POLET BRYTER

 

 

 

 

ÅPEN BRYTER.

Betegnes med forkortelsen NO.  (Normally open.)

 

 

 

 

 

TOPOLET BRYTER

 

 

 

 

 

LUKKET BRYTER.

Betegnes med forkortelsen NC.

(Normally closed.)

 

 

 

 

 

 

SIKRING

 

 

 

F

 

 

 

 

TIDSFORSINKET VED UTKOPLING

 

 

 

 

 

STIKKONTAKT

 

 

 

 

 

TIDSFORSINKET VED INNKOPLING

 

 

 

 

 

KOPLINGSBOKS

 

 

 

 

VEKSELKONTAKT

 

 

 

 

 

LAMPE