SAMTIDIG START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når flere motorer skal starte samtidig vil dette kunne medføre store påkjenninger på strømnettet på grunn av de store startstrømmene. Dette kan skape ugunstige spenninger for motorene, og for andre elektriske komponenter i omgivelsene.

 

Ved å prioritere startrekkefølgen, og legge inn en kort tidsforsinkelse mellom kontaktorene kan problemet reduseres vesentlig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styringa for motorer må lages ut fra det behovet som maskinen har for intelligens i det enkelte tilfellet. I dette eksempelet kjøres motorene helt avhengig av hverandre.

 

Tidsblokken D1 finnes i handelen, spesielt beregnet for dette formålet. Denne er godt egnet for motorer med relativ lett start. Motorer som starter tungt bør ha litt større tid.

 

Eller…

 

 

 

 

 

 

…problemet kan løses ved at operatøren må flytte fingeren mellom flere startknapper når et prosessavsnitt skal startes opp.