TUNG START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der hvor man stiller det termiske vernet på motorens faktiske driftsstrøm, oppnår man den beste beskyttelsen for både maskinen og det elektriske anlegget rundt den. Dersom motoren starter med et tungt lass, kan vi risikere at et riktig innstilt motorvern kopler ut.

 

Problemet kan løses ved å kople en hjelpekontaktor i parallell med vernet. Hjelpekontaktoren bør ligge inne til motoren har kommet opp i et akseptabelt turtall for motorvernet.

 

Dersom det termiske vernet løser ut, bør ikke motoren startes på nytt uten at årsaken er funnet. Under startforløpet er anlegget bare beskyttet mot kortsluttning.

 

Koplingen er godt egnet til styring av redlere, steinknusere, pumper e.t.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrestrømmen bør lages slik at hjelpekontaktoren (K2) blir lagt inn først. Når denne er inne kan motoren startes.

 

 

 

Hjelpekontaktoren bør legges ut av en tidsforsinkelse som er montert opp mot hovedkontaktoren. (K1) Det termiske vernet vil da fungere som avlastningsmotstand slik at gnistdannelser blir unngått. Derfor kan hjelpekontaktoren være en enkel kontaktor av vesentlig mindre dimensjoner enn hovedkontaktoren.

 

 

 

Ved PLS- anlegg anbefales det at tidsforsinkelsen i et slikt startapparat blir utført ved hjelp av en kontaktblokk som monteres på hovedkontaktoren. Utkoplingsforløpet av hjelpekontaktoren bør overvåkes av PLS-maskinen. Dermed har man oppnådd en stor grad av sikkerhet for at startapparatet fungerer riktig.