ELEVENES ARBEIDSPLAN GJENNOM BLOKK 4.

 

15

Kurs: T2 Dokumentasjon

19

A5

A5

A5

E4

E4

E4

F2

F2

F2

D8

D8

D8

U

U

U

20

E4

F2

D8

U

A5

D8

E4

U

E4

A5

F2

U

F2

A5

D8

21

D8

U

E4

A5

U

F2

D8

E4

U

F2

A5

E4

A5

D8

F2

22

F2

E4

U

D8

F2

A5

U

D8

A5

E4

U

F2

D8

E4

A5

23

U

D8

F2

F2

D8

U

A5

A5

D8

U

E4

A5

E4

F2

E4

ELEV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

EMNER FRA RAMMEPLANEN I BLOKKEN

 

KODE

 

INNHOLD

Rammeplan

Metode

U

 

Utplassering

PTF

Elevloggen

D

8

Hjemmekinoanlegg.

 

Oppgaver

F

2

Ferdigstillelse av Industrianlegget.

 

Oppgaver

A

5

Reguleringsteknikk

 

Oppgaver

E

4

Trekke°velser

 

Oppgaver