Datele. Blokk 4

FAG

INNHOLD

RAMMEPLAN

METODE

Emnehefte: U

PTF

Yrkeserfaring

PTF

Arbeid

 

UTPLASSERING

 

Du skal utplasseres fra skolen i en uke. Du må bestemme deg for hva slags bedrift du vil arbeide i, slik at lærerne kan organisere dette for deg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du skal nå bli utplassert i en bedrift som driver med forskjellige ting innenfor fagfeltet vårt. Du må selv velge hva slags bedrift du vil ut i.

 

 

 

 

 

 

1

Elektriske installasjoner.

2

Tavlebygging.

3

Energiproduksjon.

4

Energidistribusjon

5

Industribedrift.

6

Tele- signal og data.

7

Engrolager.

8

IKT

Du må snarest mulig gi beskjed om hva du ønsker deg.

 

 

Når du er utplassert fører du de arbeidsoppgavene du får som et prosjekt i loggen for PTF.