GRUNNLEGGENDE DOKUMENTASJON.

 

Når et elektrisk anlegg blir planlagt, lager man vanligvis en tegning som viser hvordan dette anlegget skal bygges. En slik tegning lages vanligvis i målestokk, og den inneholder symboler for de forskjellige elektriske komponentene som skal monteres i anlegget.

 

1

Tegning av installasjon i rom i et bolighus.

 

 

 

2

Koblingsskjema for motoranlegg

 

Et koblingsskjema for et motoranlegg lages på strukturerte linjer. Ved hjelp av dette skjemaet er det lett å se hvordan strømmen kommer fram til den belastningen hvor den skal brukes. Vi kaller et slikt skjema for et strømveiskjema.

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDSTRØM

STYRESTRØM

 

Strømveiskjemaet blir fordelt over to, eller flere tegninger. Hovedstrømtegningen viser hvordan selve motoren kan startes eller stoppes. Styrestrømmen viser hvordan kontaktoren (bryteren til motoren) kan slåes av og på.

 

 

Symboler som benyttes i tegningene

 

Send svar til læreren