ANLEGGSTEKNIKK

 

Dersom du skal forstå disse artiklene bør du først ha gjennomført den teoretiske bakgrunnen for dem. Du bør ha arbeidet med oppgavene, og du bør ha gjennomgått den teoretiske bakgrunnen for stoffet.

 

 

86

FORSKRIFTER

87

SIKKERHETSFORSKRIFTEN

88

KVALIFIKASJONSFORSKRIFT

89

LAVSPENNINGSFORSKRIFT

90

NEK 400

91

RISIKOVURDERING

92

HMS

93

SIKRINGER

94

LEDNINGSANLEGG

95

STRØMFØRINGSEVNE

96

KORTSLUTTNING

97

JORDING

98

IT- ANLEGG

99

TT- ANLEGG

100

TN- ANLEGG

101

TRANSIENTVERN

102

INSTALLASJONSBRYTERE