ELEKTRONIKK

 

Dersom du skal forstå disse artiklene bør du først ha gjennomført den teoretiske bakgrunnen for dem.

Du bør ha arbeidet med oppgavene, og du bør ha gjennomgått den teoretiske bakgrunnen for stoffet.

 

32

MOTSTANDER

33

NTC-TERMISTOR

34

PTC-TERMISTOR

35

LDR- MOTSAND

36

DIODER

37

ZENERDIODER

38

EN-PULS LIKERETTER

39

ENFASE BROLIKERETTER

40

TREFASE BROLIKERETTER

41

TRANSISTORER

42

TRANSISTORFORSTERKERE

43

TRANSISTORBRYTER

44

FELTEFFEKTTRANSISTORER

45

OPPERASJONSFORSTERKERE

46

INVERTERENDE FORSTERKER

47

IKKE- INVERTERENDE FORSTERKER

48

DIFFERENSIALFORSTERKER

49

TYRISTORER

50

TYRISTOR TENNKRETS

51

TRIAC

52

FREKVENSOMFORMER