STARTAPPARATER

 

Dersom du skal forstå disse artiklene bør du først ha gjennomført den teoretiske bakgrunnen for dem.

Du bør ha arbeidet med oppgavene, og du bør ha gjennomgått den teoretiske bakgrunnen for stoffet.

 

 

 

 

 

74

KLEMMEBRETTET

75

MERKESKILTET

76

MOTORENS STARTFORHOLD

77

TO-FASEDRIFT

78

DIREKTE START

79

SAMTIDIG START

80

TUNG START

81

DREIERETTNINGSVENDER

82

DALANDERMOTOR

83

POLOMKOPLBAR MOTOR

84

STJERNE-TREKANTSTART

85

AUTUTRAFOSTARTER