STYRINGSTEKNIKK

 

Dersom du skal forstå disse artiklene bør du først ha gjennomført den teoretiske bakgrunnen for dem.

Du bør ha arbeidet med oppgavene, og du bør ha gjennomgått den teoretiske bakgrunnen for stoffet.

 

 

 

56

SYMBOLER

57

SIKKERHET I MASKINER

58

ENERGIDEL

59

PRIMÆRKONTROLL

60

PLS-HARDVARE

61

OG- FUNKSJONEN

62

ELLER- FUNKSJONEN

63

IKKE- FUNKSJONEN

64

EKSKLUSIV ELLER.

65

BOOLSK ALGEBRA

66

KORNAUGDIAGRAM

67

HUKOMMELSER

68

TIDSLEDD

69

TELLERE

70

SEKVENSER

71

INSTRUKSJONSLISTE

72

LADDER- DIAGRAM

73

SVARTE BOKSER