Rammeplan VG 1 ELEKTRO

Bruk av planen

 

Data- og elektronikksystemer.

 

Generelle krav fra fagplanen til gjennomføringen av øvelsesrekkene i faget.

A

Gi brukerveiledning på systemene

B

Sluttkontrollere og funksjonsteste systemene

C

Bruke faglig presist språk om systemene, tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder

D

Utføre arbeidet på systemene fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med standarder og produsentens tekniske dokumentasjon

E

Feilsøke på systemnivå og bruke digitalt verktøy for support

F

Arbeide i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll, med hovedvekt på avvikshåndtering og helse, miljø og sikkerhet.

G

Måle elektriske størrelser på systemene og vurdere måleresultatene

 

Fagplanens praktiske mål med øvelsesrekken:

1

Planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for adgangskontroll og alarmanlegg beregnet for montasje i bolig

Gjennom øvelsesrekken skal elevene bli kjent med:

 

Generelle krav: B, D, F.

Arbeidsmetode: Praktisk Arbeid. Teori.  It`s learning

Nødvendig elektroteknikk

 

2

Planlegge, montere, sette i drift og dokumentere mindre systemer for tele- og

datakommunikasjon.

Gjennom øvelsesrekken skal elevene bli kjent med:

 

Generelle krav: B, D, F.

Arbeidsmetode: Praktisk Arbeid. Teori.  It`s learning

Nødvendig elektroteknikk

 

3

Planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for databehandling, basert på personlig datamaskin og periferiutstyr.

Gjennom øvelsesrekken skal elevene bli kjent med:

 

Generelle krav: B, D, F.

Arbeidsmetode: Praktisk arbeid. Teori.  It`s learning

Nødvendig elektroteknikk

 

4

Planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for privat mottak av lyd- og bildekringkasting og systemer for presentasjon av digitalt lagret lyd- og bildeinformasjon med kapasitet for flerkanallyd

Gjennom øvelsesrekken skal elevene bli kjent med:

 

Generelle krav: A, B, D, F.

Arbeidsmetode: Praktisk arbeid. Teori. It`s learning

Nødvendig elektroteknikk

 

5

Vurdere å prøve ut ideer til produkter

Gjennom øvelsesrekken skal elevene bli kjent med:

 

Generelle krav: B, E

Arbeidsmetode: Praktiske øvelser. Teori. It`s learning

Ungt entreprenørskap.

Nødvendig elektroteknikk

 

 

 

El - energisystemer

 

Generelle krav fra fagplanen til gjennomføring av øvelsesrekkene i faget.

A

feilsøke på systemnivå

B

Måle elektriske størrelser på systemene og vurdere måleresultatene

C

risikovurdere og sluttkontrollere arbeidet som utføres på systemene

D

bruke faglig presist språk om systemene, tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder.

E

utføre arbeidet på systemene fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, normer og produsentens tekniske dokumentasjon

F

arbeide i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll, med hovedvekt på avvikshåndtering og helse, miljø og sikkerhet                                 

 

Fagplanens praktiske mål med øvelsesrekken:

1

Planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for montasje i bolig

Gjennom øvelsesrekken skal elevene bli kjent med:

 

Generelle krav: A, B, C, D, E, F

Arbeidsmetode: Praktisk arbeid. Teori. It`s learning

- Nødvendig elektroteknikk

- Forskrifter og Normer

2

beskrive systemer for produksjon og distribusjon av elektrisk energi og systemer for energiøkonomisering, og redegjøre for dem i et teknisk, økonomisk og miljømessig perspektiv med utgangspunkt i lokale forhold.

Gjennom øvelsesrekken skal elevene bli kjent med:

 

Generelle krav: D, E,

Arbeidsmetode: Praktisk arbeid. Teori. It`s learning

- Nødvendig elektroteknikk

- Forskrifter og Normer

3

beskrive prinsippet for fordelingsanlegg og jordingssystem i en bolig

Gjennom øvelsesrekken skal elevene bli kjent med:

 

Generelle krav: A, D, E.

Arbeidsmetode: Praktisk arbeid. Teori. It`s learning

- Nødvendig elektroteknikk

- Forskrifter og Normer

4

utføre førstehjelp ved skader knyttet til elektrisitet

Gjennom øvelsesrekken skal elevene bli kjent med:

 

Generelle krav: D, F.

Arbeidsmetode: Praktisk arbeid. Teori.

- Nødvendig elektroteknikk

- Forskrifter og Normer


 

Automatiseringssystemer.

 

Generelle krav fra fagplanen til gjennomføringen av øvelsesrekkene i faget.

A

utføre sammenføyning og sponfraskillende arbeid ved montasje av utstyr i systemene, basert på materialenes egenskaper og utstyrets montasjebeskrivelse

B

måle elektriske størrelser på systemene og vurdere måleresultatene

C

feilsøke på systemnivå

D

risikovurdere og sluttkontrollere arbeidet som utføres på systemene

E

bruke faglig presist språk om systemene, tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder

F

utføre arbeidet på systemene fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, normer og produsentens tekniske dokumentasjon

G

arbeide i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll, med hovedvekt på avvikshåndtering og helse, miljø og sikkerhet.

 

Fagplanens praktiske mål med øvelsesrekken:

1

planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for motorstyring med valgbar dreieretning og turtall av trefase asynkron kortslutningsmotor

Gjennom øvelsesrekken skal elevene bli kjent med:

 

Generelle krav: A, B, C, D, E, F, G

Arbeidsmetode: Praktisk arbeid. Teori. It`s learning

- Nødvendig elektroteknikk

- Forskrifter og Normer

2

planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for alarmhåndtering, forrigling og tidsstyring, basert på relé og programmerbare logiske styringer, og bruke digitalt verktøy ved programmering og konfigurering

Gjennom øvelsesrekken skal elevene bli kjent med:

 

Generelle krav: C, E, F.

Arbeidsmetode: Praktisk arbeid. Teori. It`s learning

- Nødvendig digitalteknikk

- Forskrifter og Normer

3

planlegge, montere og sette i drift system for kontinuerlig regulering, basert på ferdig dokumentasjon

Gjennom øvelsesrekken skal elevene bli kjent med:

 

Generelle krav: D, E, F.

Arbeidsmetode: Praktisk arbeid. Teori. It`s learning

- Nødvendig mekanikk

- Nødvendig elektronikk